RSS
Aside
05 Jun

(This is the winning entry for the month of May 2013 in the Hiligaynon short story contest initiated by the Los Angeles-based Peter Solis Nery Foundation where yours truly was one of the judges–APV)


HOLDAPER

ni Marko Antonyo Limson

“Nong, City College?” usisa ni Gino sa drayber sg naglabay nga jeep. 
“Bangga lang ko,” sabat sg drayber. Hingagaw nga nagsaka si Gino kag nagpungko sa likuran nga bahin sg jeep. 
“Boss, labay ka city hall?” pamangkot sg lalaki nga naga hana magsakay. 
“Huo meg” sabat sg drayber.
Nagasakot sa pinsar ni Gino ang iya finals, ang iya thesis defense sa ala una, ang malaba nga pila sa cashier, ang iya iloy nga nagdaho sa iya P4,500 para sa iya tuition kag nagpahanumdom nga mag puli sya matapos ang iya klase para may matimbang pamutos sg ila tocino. “Duha ka semana na lang!” yuhom sg pagpasalig nya sa iya kaugalingon sa iya nagahilapit nga graduation. Nalingaw sya paminsar sg nabilin nya nga hilimuon. Ang mga handum nya dali na lang malab-ot. 
Likom kay Gino, gina mata-mata na gali sg lalaki nga pasahero ang bag sg babaye nga ila kadungan. Tatlo lang sila sa jeep, ang tagsa-tagsa may iya ginapaminsar. Nagapasurip ang lalaki sa bag sg babaye samtang nagapanilag man sa giho ni Gino. Nag-iping ang lalaki apang sa hana sini agawon ang bag, nagsinggit ang babaye, “Sa lugar lang!” Nagdulog kag nanaog ang babaye.
Waay gihapon nagbati sa bungog ni Gino ang malain nga tuyo sg lalaki nga kadungan. Sa kaalang-alangan nga lugar, “Brad kwarta-kwarta lang ni. Idaho na lang ang wallet mo para waay ta gamo.” pagpamahog sg lalaki nga nagataya balisong kay Gino. 
“Meg may exam ko… Ngaa ako gid haw? Malooy ka man ay. ” 
Sa pagkitlouy ni Gino naga dalum ang duso sg balisong sa iya kilid. “Hambal pa kay dus-an ta ka nga dipota ka karon.” Mugot nga sabat sg nagalingas nga lalaki. 
Ginkuot ni Gino ang wallet kag hinali, “Nong may kawatan di ho!” singgit niya sa drayber. 
Ginduso sg lalaki ang balisong sa nawala nga kilid ni Gino kag gin hamakan nya ini sa nawong. Gin pasundan pa gid sg buno sa dughan. Natalupangdan sg drayber ang buroka sa likod kag dali-dali ini nga nagpundo para kun tani buligan ang iya nasamaran nga pasahero. Pagdulog sg salakyan, naglumpat ang lalaki dala ang wallet ni Gino. 
Nagakayaon si Gino sa salakyan samtang ginapunggan ang dugo nga naga-ilig sa iya kilid kag dughan. Sa kada lagas nya sg iya ginhawa, upod nga nagasulog ang ilig sg dugo sa iya samad. Sa pagdasig sg iya pagginhawa nagadasig man ang tiyog sg iya pinsar. Ang iya thesis, ang iya graduation, ang tug-an sg maayo nga bwas damlag. Nadumduman ni Gino ang iya iloy nga nagapamutos tocino. Nag-ilig ang iya luha kag upod nga nahunos ang iya ginhawa. 
Nakadalikyat dalagan ang lalaki nga pasahero padulong sa central market. Nagderecho sa kasilyas malapit sa karnehan. Naga kurog-kurog sya nga nanghinlas sg iya butkon kag ginkusuan ang asik sg dugo sa pako sg iya bayo. Gindunganan nya sg pagpanghilam-os ang iya hibi samtang padayon ang iya lingas. Naggwa sya sa tindahan. Nagpadulong pasulod sa City College kag nag-impon sa malaba nga pila sg mga estudyante nga nagabayad sa cashier.

(This is the winning entry for the month

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on June 5, 2013 in Uncategorized

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: